Předmět studentům poskytuje základní vodítka k orientaci v hlavních zdrojích informací, ve formách odborné literatury a k orientaci v informačních institucích v České republice, a to s ohledem na nadcházející tvorbu bakalářské práce. Předmět zprostředkuje studentům znalosti o fondech a službách knihoven, o internetových zdrojích a elektronických informačních zdrojích (databázích) dostupných na Technické univerzitě v Liberci. Studenti budou seznámeni s významem informací v kontextu vysokoškolského studia, se specifiky a zásadami práce s informacemi ve vysokoškolském studiu; s problematikou sběru a vyhledávání informací, druhy katalogů a bibliografických souborů. Prakticky si osvojí strategii vyhledávání, formulaci dotazů a odbornou terminologii. Studentům se dostane upozornění na rizika a nevhodnou praxi vyhledávání informací na internetu. Nedílnou součástí předmětu je téma etického a zákonného zacházení s informačními zdroji spolu s etikou v oblasti tvorby vědeckých a odborných textů.