Určování chemického ad. poškození a kvalitativních anomálií u hlavních druhů vláken. Analýzy příměsí, šlichet a apretů na vláknech. Určování druhů a účinnosti pomocných a úpravnických prostředků. Identifikace barviv v substanci a na vlákně. Egalizační ad. koloristické testy. Stálosti vybarvení.