Tento kurz je úvodem do lexikální analýzy jazyka. Jednotlivé položky slovní zásoby jsou studovány z různých pohledů: jejich typy, způsob vytváření nových lexikálních jednotek, jaké jsou mezi nimi vztahy, jak se lexémy vzájemně ovlivňují v syntaktických strukturách, jak jsou struktorovány komplexní lexikální jednotky, jak se může měnit význam již existujících jednotek, atp. Lexikální analýza je zasazena do celkového kontextu studia a výuky angličtiny jako druhého jazyka se zvláštním ohledem na české studenty angličtiny.