Cílem předmětu je pomoci studentům zvolit a vhodně zúžit téma diplomové práce, v níž demonstrují schopnost zhodnotit teoretické přístupy a formulovat výzkumné metody a výzkumný záměr v oblasti týkající se tématu práce. Studenti budou schopni používat vědecký aparát a psát formou akademického diskurzu. Pozornost je věnována především základním strategiím pro vyhledávání relevantní literatury, sběr dat, provedení výzkumu a interpretaci výsledků.