Účelem předmětu je seznámit posluchače se systémy a principy používanými v koloristice (základní pojmy, fyziologie vnímání barev, vizuální klamy a defekty vnímání barev, techniky vizuálního hodnocení barev, atlasy barev, kolorimetrické soustavy, vyjadřování barevných rozdílů, měření barevného vzhledu, správa barev, zobrazení barev na monitoru, ICC profily, výpočty barvících receptur, E-business a kalibrace barevného podání výrobku.)