Cílem předmětu je získat pokročilé vědomosti o souboru fyzikálních metod, kde je společný mechanismus: interakce hmoty a elektromagnetického záření, metodice měření, jejich vyhodnocení, identifikace systematických chyb. Obecně lze optické metody rozdělit na spektroskopické a nespektroskopické. Seznámit se se současným stavem problematiky se zaměřením na technické aplikace.