V předmětu se studenti seznámí s procesy barvení, potiskování a finálních úprav textilií s důrazem na praktické znalosti aplikace různých technik. Důraz je kladen také na hodnocení jednotlivých úprav a na ekologické aspekty jednotlivých technologií.