Předmět senzorické textilní materiály by měl zohledňovat požadavky současného moderního textilního průmyslu tím, že ukáže studentům nový pohled, jak zajistit pomocí aplikace a implementace senzorických systémů lepší funkčnost a zvýšení přidané hodnoty. A to ať již se zabudovaným elektronickým systémem nebo se systémem na bázi barvoměnných organických struktur se zohledněním komfortu takové textilní struktury zabudované do oděvních částí funkčního oděvu. Přidaná hodnota je dána schopností takové textilní struktury v monitorování stavu okolí, kde se smart textilní struktura použije. Absolvováním předmětu student získá hlubší znalosti principů výroby a aplikace pokročilých materiálů v oblasti senzorických textilií a oděvů s aplikovanými systémy monitorujícími okolní podmínky.