Předmět je koncipován tak, aby studující porozuměli základním právním pojmům a legislativním procesům. Studijní předmět poskytuje informace o aktuálně platné legislativě týkající se vzdělávání, zaměstnávání, poradenství a sociálního zabezpečení osob se speciálními potřebami. Seznamuje studující se strategickými právními dokumenty, které se týkají osob se speciálními potřebami.