Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou textilních strukturních kompozitů, vysvětlit základní definice a pojmy z kompozitního inženýrství. Je zde představena klasifikace kompozitních systémů, principy strukturního přístupu k popisu vlastností těchto heterogenních materiálů a zásadami navrhování kompozitních systémů s textilní výztuží. Dále jsou vysvětleny vlastnosti jednotlivých složek (vlastnosti vláken, matric a rozhraní mezi nimi), geometrické aspekty struktury kompozitu a základní postupy pro predikci vlastností finálních materiálů.