Seznámení se s obory plánování a urbanismus, pochopení jejich úlohy při vytváření fyzického prostředí, pochopení jejich vztahu ke společenským procesům. Pochopení systému územního plánování v ČR. Práce s daty a zpracování vlastního plánovacího tématu.