Předmět se zaměřuje na analýzu autentických textů. Předchozí lingvistické znalosti systému anglického jazyka (langue) jsou opakovány, posíleny, systematizovány a aktivně rozšiřovány. Lingvistická interpretace textů se zaměřuje na analýzu konkrétních užití jazyka autory (parole) a zahrnuje kategorizaci různých jevů vyskytujících se v textu, včetně zkoumání prvků nadvětné syntaxe. Tam, kde je to vhodné, jsou jednotlivé jevy kontrastovány či srovnávány s českým jazykem. Pozornost je také věnována základním pojmům pragmatiky.