Obecná fyzická geografie se zabývá všemi přírodními složkami geografického prostředí, jejími vzájemnými vztahy a zákonitostmi jednotlivých procesů. Fyzickogeografická sféra je probírána v horizontálním i vertikálním členění.