Cílem předmětu je propojení okruhů témat a problémů fyzické geografie z regionálního hlediska. Diskutovány jsou jádrové koncepty, jevy, procesy a vývojové trendy ve fyzické geografii. Prostřednictvím konkrétních příkladů a případových studií jsou demonstrovány vzájemné kauzality a souvislosti v rámci jednotlivých složek přírodního prostředí i mezi nimi navzájem. Vybrané přírodní procesy a aktuální rizika jsou demonstrována z hlediska jejich dopadu na život společnosti a s ohledem na možnosti jejich eliminace.