Cílem předmětu je propojení okruhů témat a problémů fyzické geografie z regionálního hlediska. Diskutovány jsou jádrové koncepty, jevy, procesy a vývojové trendy ve fyzické geografii. Na konkrétních příkladech z jednotlivých geografických pásem vyskytujících se na Zemi jsou demonstrovány vzájemné kauzality a souvislosti v rámci dílčích složek přírodního prostředí i mezi nimi navzájem. Vybrané přírodní procesy a aktuální rizika jsou pojednána z hlediska jejich dopadu na život společnosti a s ohledem na možnosti jejich eliminace. Část předmětu je vedena v anglickém jazyce, přičemž klíčové zdroje literatury představuje zahraniční odborná literatura. Součástí předmětu je rovněž aktivní diskuze studentů s tuzemskými či zahraničními vědeckými partnery (např. prostřednictvím videokonference).