Cílem kurzu je příprava studentů na navazující teoretické i aplikované muzeologické předměty. Během přednášek budou studenti uvedeni do základní problematiky oboru i jeho struktury a osvojí si odbornou terminologii. Seznámí se s institucemi a organizacemi působícími v muzejní sféře. Pozornost bude věnována též hlavním legislativním úpravám a normám, včetně etického kodexu muzejní práce.