Cílem předmětu je získání znalostí o základních geologických jednotkách na území ČR, o vlivu jednotlivých orogenezí na vývoj Českého masivu, o vývoji Českého masivu během a o práci s geologickými mapami, zejména 1:500 000.