V rámci předmětu se studenti průřezově seznámí se základy technologií využívaných v informačních a rezervačních systémech podniků a firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu. Předmětem zájmu budou zejména multimediální a databázové technologie, teorie vizuálního stylu a korporátní identity firmy působící v cestovním ruchu, principy informačních a rezervačních systémů a internetové technologie poskytovatelů i konzumentů informačních služeb. V oblasti praktických aplikací se studenti seznámí s tvorbou audiovizuálních dat, se způsoby prezentace zejména v prostředí internetu a s využitím aplikací vhodných pro vytvoření vizuálního stylu a korporátní identity firmy.