Geografie cestovního ruchu jako vědní obor. Cestovní ruch jako odvětví hospodářství. Legislativa, základní strategické dokumenty a rozvojové programy cestovního ruchu v ČR. Přehled služeb CR. Charakteristika cestovního ruchu. Regionalizace cestovního ruchu ČR. Regionalizace cestovního ruchu v Evropě. Regionalizace cestovního ruchu na ostatních kontinentech.