Předmět ujednocuje vstupní znalosti z chemie v míře nezbytné k pochopení principů výroby a údržby textilií. Je to nezbytný předmět pro pochopní technologie zušlechťování textilií, která je následně vyučována v rámci předmětu "Zušlechťování". "Chemie pro textil" prezentuje chemické základy na textilních příkladech. V souladu s požadavky na znalosti textilních odborníků se předmět ve velké míře se věnuje provozní vodě, povrchově aktivním látkám, barvivům, polymerům, sorpčním a transportním procesům.