Osvojit si: Chemické děje probíhající na povrchu materiálů, základy koloidní chemie. Chemické modifikace povrchu materiálů. Příprava tenkých vrstev chemickou cestou a chemické aspekty fyzikálních a fyzikálně-chemických postupů přípravy tenkých vrstev. Seminář bude zaměřen na objasnění a prohloubení znalostí o přednášené problematice a bude doplněn praktickou ukázkou přípravy vrstev metodou sol-gel.