Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými historickými a/nebo kulturními tématy anglicky mluvících zemí. Pozornost je věnována především tématům, která nemohou být dostatečně pokryta v povinných předmětech Kultura II: Britská studia a Kultura III: Americká studia.