Předmět rozšiřuje povinné Základy fyzické geografie, podrobněji se zabývá vědami o Zemi, pozornost je věnována zejména geologii a geomorfologii, dále potom pedologii, petrografii, mineralogii a paleontologii. Diskutováno je i praktické využití věd o Zemi (např. v ochraně neživé přírody a územním plánování, při řešení přírodních hazardů a rizik, při geologických průzkumech a těžbě nerostných surovin).