Předmět je zaměřen na seznámení studentů s konceptem udržitelného města, všemi stránkami a problémy, současnými výzvami a možnostmi tvorby udržitelného města s důrazem na vliv na zdraví. Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem přípravy a realizace projektu udržitelného města; předmět by je měl dále motivovat k sepsání vlastní práce SVUČ.