Kurz nabízí studentům FM základní informace o fraktálních strukturách, jejich výskytu i možném využití principů fraktální geometrie v mnoha odlišných odborných oblastech. Popisuje nejznámější fraktály, jejich vlastnosti i jejich konstrukci.