Student si vybírá zadání z firemního prostředí vztažené k inovaci výrobku. Inovací výrobku se rozumí i inovaci výrobního zařízení z hlediska konstrukčního. Cílem je udělat průzkum existujících řešení. Dále provést návrh několika vlastních řešení odstraňující nedostatky.