Cílem je provést výběr optimálního řešení metodami Inovačního inženýrství. Provést výpočty a detailní konstrukci vybraného optimálního řešení.