Cílem je zpracovat diplomovou práci v elektronické a tištěné podobě diplomovou práci a tu se všemi náležitostmi odevzdat.