Cílem předmětu je zvládnutí tvorby technické dokumentace procvičováním - předně vyhotovováním technických skic a strojírenských výrobních výkresů součástí a výkresů sestavení v souladu s obecnými předpisy a s přihlédnutím k funkčním a výrobním požadavkům,