Cílem předmětu je zvládnutí obsahu a tvorby technické dokumentace - předně vyhotovování technických skic a strojírenských výrobních výkresů v souladu s obecnými předpisy a s přihlédnutím k funkčním a výrobním požadavkům, nabytí nutných poznatků a zručností.