Technická komunikace jako jeden z prostředků pro řízení a správu informací zahrnuje procesy uspořádání a šíření dat o procedurách v daném oboru. Využívá komunikační technologie, které jsou nezbytné pro úspěšné řízení životního cyklu výrobku. Technická komunikace podává přehled o následujících hlavních procesech: systémy pro tvorbu a správu dokumentů, systémy pro správu výrobku, systémy pro řízení životního cyklu výrobku, řízení návrhů a projektů, podnikové informační systémy, řízení CAD projektů, Content managementu.