Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí v oboru dynamiky strojů a osvojení postupů a metod umožňujících správnou konstrukci strojních součástí, mechanismů a strojních celků s ohledem na jejich dynamické vlastnosti. Na základě teoretických východisek jsou řešeny reprezentativní úlohy technické praxe od návrhu až po optimalizaci a vyhodnocení konstrukčního řešení