Všeobecné zásady navrhování stroních součástí, jejich únava a životnost. Závitové spoje, šrouby.Spoje pomocí klínů, per a drážek, lisované a svařované spoje. Valivá a kluzná ložiska a jejich ukládání.Ozubené převody čelní a kuželové. Řemenové převody řemenem plochým, klínovým a ozubeným. Převody řetězem.