Student získá poznatky o terminologii oboru, technologii zhotovení oděvního výrobku z hlediska účelu, použití a druhu zpracovávaného oděvního materiálu, o technologii konfekčního zpracování oděvů a prádla, o vypracování soupisu technologických operací při různých druzích montáží.