Předmět je zaměřen na poznávání zákazníků - spotřebitelů a na identifikaci kulturních, sociálních a psychologických faktorů, působících na jejich rozhodovací proces.