Cílem předmětu je vysvětlit možnosti využití marketingu pro regionální rozvoj. Kurz objasňuje marketingové prostředí měst a obcí a vymezuje základní nástroje marketingové analýzy.Vysvětluje používání marketingového mixu, uvádí postupy a metody vytváření strategie municipalit a jejich komunikaci se spotřebiteli produktu municipality.