Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem technické a automobilové konfekce ve světě. Studenti získají přehled o materiálech používaných pro výrobu autopotahů a další technické konfekce. Seznámí se s výrobním proces autopotahů a novými trendy ve vývoji sedaček a dalších interiérových prvků. Porozumí konfekčnímu zpracování usní u výroby autosedaček. Studenti získají základní přehled o vlastnostech a konfekčním zpracování pracovních a ochranných oděvů a metodách testování speciální užitných vlastností ochranných oděvů. Budou schopni porozumět problematice smart materiálů a smart oděvů a implementace nositelné elektroniky do oděvu. Teoretická výuka je doplněna odbornými exkurzemi do vybraných podniků.