Význam a vývoj oděvu, funkce oděvu, základní pojmy z oblasti oděvní výroby a oděvních technologií. Oděvní materiály a jejich vlastnosti. Organizační struktura, technická příprava oděvní výroby. Somatometrie, velikostní soustavy oděvních výrobků. Využití CAD systémů v oděvní výrobě. Technologické stupně výroby oděvů, jejich charakteristika, materiálový tok a jejich transformace. Technologie oddělovacího, spojovacího a dokončovacího procesu oděvní výroby. Tvorba nálože, prostředky k nakládání, oddělování a spojování oděvního materiálu. Teorie tvorby šitého spoje, model šicího stroje a strojní šicí jehly. Parametry a vlastnosti šitých spojů. Tvarovací proces, jeho význam v oděvní výrobě, prostředky používané pro tvarování a žehlení. Organizace výroby.