Předmět Stroje a zařízení v oděvní výrobě poskytuje studentům základní vědomosti z oblasti správného použití strojů a zařízení pří výrobě oděvů v nakládacím, oddělovací, spojovacím a tvarovacím procesu. Cílem je seznámit studenty s principem funkce šití a následně s principy základních, speciálních a automatizovaných strojů. Předmět se věnuje také perspektivě a novému vývoji strojních šicích jehel, strojů a zařízení v oděvním průmyslu s důrazem na zajištění vysoké jakosti výrobků. Teoretická výuka je doplněna praktickou prací studenta na vybraných speciálních strojích. Pozornost bude věnována také praktickým aplikacím strojů a zařízení včetně praktickému návrhu stehů a švů pro konkrétní výrobky. Studenti získají základní přehled o dopravních systémech a logistice v oděvní výrobě.