Předmět Spojovací proces poskytuje studentům základní vědomosti v oblastech požadavků a funkce oděvních výrobků, šicích nití používaných k výrobě oděvů, nekonvenčních způsobů spojování textilií. Cílem předmětu je seznámit studenty s principem konvenčního způsobem spojování textilií šitím a nekonvenčními způsoby spojování. Studenti porozumí základním principům svařování pomocí ultrazvuku, vysoké frekvence, horkého klínu, horkého vzduchu nebo nýtování či lepení. Budou schopní diskutovat vliv způsobů spojování na vlastnosti plošných textilií s vazbou na výslednou kvalitu oděvního výrobku. Na základě dosažených vědomostí dokáží posoudit jednotlivé způsoby spojování a navrhnout jejich využiti při výrobě nových oděvů a výrobků. Zvláštní pozornost bude věnována vlastnostem a novým druhům šicích nití.