V rámci semináře student zpracovává BP dle zadání BP. Provede rešerší literatury a dalších zdrojů z domácích i zahraničních knihovnických databází, s vedoucím BP upřesňuje strukturu práce. V teoretické části stanovuje a analyzuje hlavní problémy, úkoly a zásadní pojmy zpracovávané v BP. Student navrhuje případnou výzkumně-aplikační část bakalářské práce.