Předmět uvádí do problematiky filosofie a jejího vztahu k vědě, hodnocení, jednání. Tvoří základ pro hodnotový systém v ošetřovatelství. Umožňuje poznat základní oblasti filosofie. Podává informace o filosofických koncepcích člověka a základních filosofických přístupech v péči o zdraví člověka.