Předmět Textilní technologie 2 spolu s předmětem Textilní technologie 1 informuje o základu všech standardních textilních technologií. V rámci předmětu Textilní technologie 2 jsou studenti informování v technologii zušlechťování textilií, netkaných textilií a oděvnictví. Tento předmět dává studentům dobrý základ pro porozumění textilní technologii a umožní studentům další rozvoj v navazujících předmětech.