Základní principy automatizace a robotizace v textilním a oděvním průmyslu. Druhy pohonů, jejich vlastnosti. Tekutinové pohony. Pneumatické obvody, příklady jejich řešení a aplikace v oděvní výrobě. Automatizované šicí stroje. Kompresory, jejich principy. Měření tlaků plynů. Schémata a principy rozvaděčů. Dopravníkové systémy, jejich aplikace. Principy vybraných senzorů používaných u automatizovaných zařízení v oděvní výrobě. Druhy pohonných jednotek používaných u šicích strojů a dalších oděvních zařízení. Problémy s manipulací s plošnými textiliemi. Úchopné hlavice pro oděvní a textilní průmysl. Průmyslové roboty a manipulátory, jejich kinematické struktury. Koncové efektory robotů. Aplikace robotů pro manipulaci v oděvním a textilním průmyslu, montážní operace.