Tento předmět seznamuje studenty s technickou přípravou výroby v oděvním průmyslu od tvorby úspěšné oděvní kolekce, přes modelovou a konstrukční dílnu až k plánování výroby. Seznamuje také v základech s ekonomickou částí přípravy výroby, metodami výpočtu spotřeby práce a organizace pracovního místa. Dále seznamuje studenty s principy, typy a postupy technologického vypracování oděvních výrobků a prádla vzhledem k jejich funkci a účelu použití.