Hlavním cílem předmětu vyučovaném v anglickém jazyce je poskytnout studentům hlubší pohled na textilní problematiku v oblasti textilního inženýrství a textilní a oděvní technologie od vlákenné suroviny až po plošné textilie využívané jak v oděvnictví, tak v technických aplikacích, včetně zdravotnických textilií. V rámci předmětu jsou prezentovány nosné oblasti oborů textilní technologie a oděvnictví: předení, tkaní, pletení, netkaných textiliích, zušlechťování a oděvnictví.