Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy manažerského myšlení, strategického plánování, rozhodování a dalšími činnostmi včetně jejich praktické odezvy při organizování obchodu s oděvy a outsourcingové výroby. Naučit studenty analyzovat stávající procesy v podmínkách globalizovaného trhu. Seznámit studenty s tvorbou výrobních a obchodních vztahů, outsourcingovou výrobou oděvů a technicko-technologickou přípravou výroby.