Předmět je zaměřen na tyto problémové oblasti: Základní pojmy mechaniky jako takové; Stlačování vlákenného útvaru - model van Wyka a jeho zobecnění; Pevnost a tažnost svazku vláken; Tahové namáhání zakroucených svazků; Tahové namáhání multiaxiálních textilií, útvarů se spojitým rozložením směrů vláken, tkanin a pletenin.