Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a významem modelů přádelnických procesů, systémů a vlákenných produktů. V rámci předmětu jsou realizovány aplikace těchto modelů: dynamický model - transformace hmotové nestejnoměrnosti spřádacími systémy, pravděpodobnostní model - transport a poloha vláken ve složitých přádelnických systémech, poruchy procesu, mechanicko-fyzikální model - působení technologického ústrojí na vlákenný materiál, mechanické účinky v tělesech návinu.