Předmět seznamuje studenty s významem budování značky v marketingové strategii firmy. Představeny jsou metody měření hodnoty značky a strategie jejího úspěšného budování.